གཞིས་ཆགས།

kunleng_18feb09_11

པར་རིས་སྟེང་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནས་ཀུན་གླེང་ལ་བལྟ་བར་ཞུ། ཡང་ན་འདི་རུ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནས་ཕཔ་ལྟ་བྱེད་ཆོག

མཆན་འདེབས།

ད་དུང་དཔྱད་མཆན་མེད།

Comments RSS TrackBack Identifier URI

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / བཟོ་བཅོས། )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / བཟོ་བཅོས། )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / བཟོ་བཅོས། )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / བཟོ་བཅོས། )

Connecting to %s