ཨ་རིའི་གཞུང་དང་བོད་དོན།

Advertisements

༢༠༡༡་ཟླ་༧་ཚེས་༢༧་ཉིན་གྱི་དཔྱད་ཞིབ།

༢༠༡༡་ཟླ་༧་ཚེས་༢༧་ཉིན་གྱི་ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་གཞོན་པ་ཞིས་ཅིན་ཕེང་གི་ལྷ་སའི་གཏམ་བཤད།

༢༠༡༡་ཟླ་༧་ཚེས་༢༢་ཉིན་གྱི་དྲ་སྣང་གི་བོད།

༢༠༡༡་ཟླ་༧་ཚེས་༢༢་ཉིན་གྱི་ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

བོད་པ་བཙན་བྱོལ་བའི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་།