རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་མཉམ་རུབ་ལས་དོན།

Advertisements

རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར།

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ཚུགས་ནས་ལོ་༧༠་འཁོར་བར་རྟེན་འབྲེལ་ཞུས་པ།

བོད་པ་སྲིད་དོན་བཙོན་པ་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན།

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ལ་བོད་དོན་ཞུ་འབུལ་ལས་འགུལ།

རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་ཀྱི་བོད་དོན་དོ་སྣང་དང་ལས་འགུལ།

རྒྱ་ནག་གིས་བོད་དོན་བསམ་གཞིགས་བྱེད་སྟངས།