སྐུ་ཞབས་རི་ཅ་ཌ་གྷེར་ལ་བཅར་འདྲི།

Advertisements

ཡུ་རོབ་བོད་དོན་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ལས་འགུལ།

༧གོང་ས་མཆོག་ལ་ཊེམ་པལ་ཀྲན་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས།

ཁྲེན་ཀོང་ཁྲེང་གི་དོན་རྐྱེན།

རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན།

རྒྱ་ནག་གི་དབང་སྒྱུར་འོག་ཏུ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་རྩ་མེད།

བོད་མིའི་ཁྱད་ལས་དང་བླངས་ལས་གཞི།