ཨ་རིའི་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པར་བཅར་འདྲི།

Advertisements

བོད་པ་སྒེར་པའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ།

༧གོང་ས་མཆོག་གི་དབྱིན་ཡུལ་ཆིབས་སྒྱུར།

བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་གོང་སྤེལ།

རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རྒྱ་ནག

བོད་ནང་གི་ངལ་རྩོལ་སྒྱུར་བཀོད་དང་སྲིད་དོན་བཙོན་པ།

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ནང་དམ་དྲག