སི་པན་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་དོན་ཐད་ཁ་མཆུ་བཙུགས་པ།

Advertisements

ཕྱི་ཡིག་བོད་སྒྱུར་དང་བོད་སྐད་ཇེ་ཕྱུག

བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི།

བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་སློབ་གྲྭ་རྣམས་རྩིས་ལེན་རྒྱུའི་དགེ་མཚན།

བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་བཙོན་པ་ནས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས། བོད་འདམ་གཞུང་གི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་དང་གནས་སྟངས།

བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་སྐྱོད་ཀྱི་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས།

༧གོང་ས་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི་རྟེན་འབྲེལ།