བོད་ནང་གི་རྩྭ་ས་རྩོད་གླེང་།

བོད་ནང་གི་རྩྭ་ས་རྩོད་གླེང་། བགྲོ་གླེང་ལས་རིམ་ནང་དུ་བཙན་བྱོལ་དུ་བཞུགས་པའི་མདོ་སྨད་ར་རྒྱ་དགོན་གྱི་དགོན་བདག་དང་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བ་ཤིང་བཟའ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། ཡང་ཕ་ཡུལ་མདོ་སྨད་བསང་ཆུ་རྫོང་འབོ་ར་ནས་ཡིན་པའི་བསང་ཆུ་འབྲུག་བྷེ་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།

Advertisements

མཆན་འདེབས།

ད་དུང་དཔྱད་མཆན་མེད།

Comments RSS TrackBack Identifier URI

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  བཟོ་བཅོས། )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  བཟོ་བཅོས། )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  བཟོ་བཅོས། )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  བཟོ་བཅོས། )

w

Connecting to %s