རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་བོད་མིའི་རང་སྲེག་ངོ་རྒོལ་ལ་དོ་སྣང་།

Advertisements

ཊི་སི་ཝི་བོད་ཁྱིམ།

༧གོང་ས་མཆོག་གི་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་གི་མཛད་འཕྲིན།

གསར་འགོད་པ་བཙོན་འཇུག

རང་སྲེག་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལ་ཁྲིམས་ཆད་ནན་པོ་བྱེད་འཆར།

 

བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་སྐྱོད་མཇུག་བསྒྲིལ་དང་ལས་འགུལ་གསར་པ་སྤེལ་ཕྱོགས།

ཉི་ཧོང་དུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་འཕེལ་ཕྱོགས།