མནར་གཅོད་དང་དཔང་རྟགས།

Advertisements

༧གོང་ས་མཆོག་གི་ཉི་ཧོང་ཆིབས་སྒྱུར་དང་བོད་དོན།

ལི་ཐང་དགོན་པའི་མེ་སྐྱོན་དང་དར་རྒུད་དང་ལི་ཐང་དགོན་པའི་མེ་སྐྱོན་དང་དར་རྒུད།

མགོ་ལོག་པདྨ་རྫོང་གི་རང་སྲེག་དང་དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲི།

བོད་མིའི་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ།

བོད་དུ་རྒྱ་ནག་གི་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་འགུལ།