བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་འཛིན་སྐྱོང་།

Advertisements

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་འཛིན་སྐྱོང་།

རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེར་དོ་དམ་པ་བ­སྐོ་འཇོག

རྒྱ་གར་གྱི་འོས་བསྡུའི་མཇུག་འབྲས་དང་ཆབ་སྲ­ིད་ལངས་ཕྱོགས།

ཏུང་ཧོང་བོད་ཀྱི་ཡིག་རྙིང་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་༢༡

དཔྱད་ཞིབ། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་༢༡