༢༠༡༡་ལོའི་འཛམ་གླིང་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེན་ཁག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ།

Advertisements

༢༠༡༡་ལོའི་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེན་ཁག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ།

ཧ་ཝེལ་དམ་པའི་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར།

བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་དང་འབྲེལ་མོལ་གྱི་རྒྱུད་རིམ།

བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་དང་བེད་སྤྱོད།

བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་དང་བེད་སྤྱོད།

སྲོལ་རྒྱུན་བརྡ་སྤྲོད་ལ་གསར་གཏོད་ཀྱི་འགྱུར་བ་དགོས་པ།